Aydınlatma Metni

SEREN DAYANIKLI TÜKETİM MAMULLERİ PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILAN SANAL POS İŞLEMLERİ İÇİN

AYDINLATMA METNİ


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Seren Dayanıklı Tüketim Mamulleri Paz. Tic. Ltd. Şti tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimize ait www.seren.com.tr adresindeki bayi girişi kanalıyla yapılan sanal pos işlemleri sırasında; ad, soyad, bayi adı ile sisteme giriş için kullanıcı adınız işlenecektir. Belirtilen bu kişisel veriler sadece ödemelerin alınması amacıyla işlenecek, ad soyad ve ödeme tutarı, işlemi gerçekleştiren banka ile paylaşılacaktır. Bayilerimize ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla alınan bu kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak, otomatik yolla işlenecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Seren Dayanıklı Tüketim Mamulleri Paz. Tic. Ltd. Şti’nin ZEYTİNLİ MAHALLESİ TURHAN CEMAL BERİKER BULVARI NO.663/A SEYHAN / ADANA posta adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden seren@seren.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.